Jste-li naším zákazníkem, odběratelem, dodavatelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si následující podmínky ochrany osobních údajů. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR” je MaximMoto – Jana Karásková ičo 03897265 se sídlem Skalice 64, 50303 Smiřice
 • Kontaktní údaje správce jsou info@maximmoto.cz a telefonní číslo +420605049190
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě platného právního důvodu.

III. Osobní údaje zpracováváme na základě účelu zpracování a to z následujících důvodů:

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, email

Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození)

E-mailová komunikace, kontaktní formulář, objednávací formulář

Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty, účetnictví

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů s podobným zbožím)

Kontaktní údaje klientů

Informace z objednávek

Mailingové služby (mailchimp, smartmailing, ecomail, owlcure), cloudová úložiště, subdodavatelé

Oprávněný zájem

Běžná analýza návštěvnosti

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, IP adresy

Pohyb uživatelů webových stránek na webu, registrace, zobrazení stránek

Google Analytics, webhostingové služby a další analytické nástroje

Oprávněný zájem

Poskytnutí e-mailu službě třetích strany pro získání recenze

Emailové adresy, informace o objednaném zboží

Objednávka

Heureka.cz, Heureka.sk

Souhlas

Marketing a propagace webu

E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

Formulář pro newsletter, registrační formuláře

Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů (smartmailing, ecomail, mailchimp), sms (Go SMS, MySMS)

Souhlas

Zveřejnění recenze zákazníka, zákaznických fotografií a videí

Jméno zákazníka, fotografie, e-mail

E-mailová komunikace, chat

Cloudová úložiště, mailongové služby, webhosting, facebook

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme IP adresu, vaše chování na stránkách a informace z jakých stránek přicházíte. Používáme cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, díky tomu můžeme svým zákazníkům nabídnout ještě lepší služby. Cookies můžete ve svém počítači zakázat nebo vymazat.

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) a nezbytně nutnou dobu z důvodu vedení účetnictví.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, které ochraňují svá data a na dané zpracování se specializují.

 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.
 • Správce předá základní informace (email, objednávku) třetí straně Heuréka, jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem programu Ověřeno zákazníky a získání recenze.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 • Správce je oprávněn předat potřebné osobní údaje třetím stranám pro vyřízení objednávky za účelem doručení. Zpracovatelé (Geis, Česká pošta, GLS, PPL, Toptrans) využijí údaje pouze k přepravě zboží.
 • Správce je povinen předat potřebné osobní údaje účetní firmě, aby se vyhovělo zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a faktur.

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • V případě výmazu osobních údajů ze zasílání informačních newsletterů podobného charakteru, nebo třetích stran, máte právo se odhlásit. To můžete provést v daném emailu (“Z odběru se můžete odhlásit.”) nebo nás informovat prostřednictvím emailu info@maximmoto.cz
 • Z marketingových sdělení prostřednictvím SMS máte právo se odhlásit přes email info@maximmoto.cz
 • Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Mlčenlivost

Správce všechny ujišťuje, že všichni zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, obchodních podmínek, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím  internetového formuláře při registraci a souhlasem se zasíláním marketingových sdělení.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.11. 2022